Coronaprotocol

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor het zaalvoetbal.

Het onderstaande protocol is ter aanvulling op het eerder gepubliceerde protocol met ingangsdatum 1 juli 2020. Dit protocol is geldig vanaf 2 oktober 2020 (Laatste aanpassing 1 oktober 2020)

 • De veiligheidsregio heeft besloten dat de horeca de komende drie weken gesloten is. Het is dus niet mogelijk om voorafgaand aan of na de wedstrijd gebruik te maken van de faciliteiten die de horeca normaliter biedt.
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, houdt hier dan ook rekening mee. Voorafgaand aan de wedstrijd kan bij het wedstrijdsecretariaat navraag gedaan worden hoe om te gaan met het dragen van mondkapjes op de bank en tijdens het vlaggen.
 • Per team mag er één coach en één verzorger plaatsnemen op de bank. Toeschouwers worden niet toegelaten.
 • Het regelement omtrent de vlagger is ongewijzigd. Let wel; deze persoon zal een mondkapje moeten dragen.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. (Laatste aanpassing: 24 juli 2020)

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • Neem bij twijfel contact op met de verhuurder om afspraken te maken over de openstelling van de sporthal;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de bank zorg voor voldoende ruimte door het plaatsen van meerdere banken;
 • in de competities waarin hesjes verplicht zijn voor de wisselspelers, dient iedere speler een eigen hesje te hebben. Tijdens het wisselmoment mag er geen hesje worden overgegeven (verplichting spelregels vervalt);
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;
 • maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop gezamenlijk gebruik maakt van de douche- en kleedruimte. Indien mogelijk; maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers. Kom omgekleed naar de sporthal;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de verhuurder op;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;
 • voor aanwezigen in een sporthal (denk hierbij aan publiek) gelden maximale aantallen, houd er rekening mee dat als zaalvoetballers, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd tellen als publiek, tot ze de locatie verlaten;
 • voor binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van 100 personen zonder reservering en gezondheidscheck. Maar voor meer dan 100 aanwezigen, geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne- en ventilatievoorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • het aantal zaalvoetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen een aantal vragen worden gesteld, zie deze PDF.  
 • de protocollen voor de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) zijn leidend voor de kantines en terrassen en bevatten o.a. de vragen voor de gezondheidscheck, zie deze pagina;
 • de protocollen van het NOC*NSF zijn leidend voor de sportbeoefening, zie deze pagina;
 • de verhuurder is verantwoordelijk voor de corona-regelingen zoals signing, looproutes etc in de accommodatie

Aanvullende tips & Tricks

 • Stel voor de thuiswedstrijden in de sporthal een verantwoordelijke aan (bijvoorbeeld de coach/aanvoerder) die aanspreekpunt is voor de accommodatiebeheerder;
 • communiceer de regels van de verhuurder via de diverse kanalen van de vereniging (dit kan de nieuwsbrief, website, sociale media of iets anders zijn) waardoor iedereen op de hoogte is;
 • zorg op piekmomenten dat aanwezigen (binnen en buiten) bij het betreden van de accommodatie eenvoudig geteld kunnen worden;
 • zorg voor hygiëne van voetbalmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • vraag aan ouders om hun kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan naar de sportlocatie;